Make your own free website on Tripod.com

BAB 8:

PEMBAN6UNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

 

 

PEMBANGUNAN EKONOMI:

 

1. Nyatakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

 

 • Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.

 • Merapatkan jurang ekonomi antara kaum.

 • Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.

   

2. Apakah program-program yang dilaksanakan dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketiga untuk mendokong aspirasi Dasar Ekonomi Baru (DEB)?

 

 • Pembukaan tanah secara besar-besaran oleh KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR

 • Tumpuan terhadap penanaman getah dan kelapa sawit

 • Memperluaskan peranan agensi pembangunan wilayah dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru.

 

3. Apakah pencapaian yang diperoleh dalam tempoh pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)?

 • Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah.

  Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun

  Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat

  Hak mik modal saham kaum bumiputera meningkat

  Manfaat dinikmati oleh semua kaum

  Hak milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.