Make your own free website on Tripod.com

Badan Kehakiman

 

   

 

 

Nyatakan kedudukan badan hakim/mahkamah dalam sistem kehakiman.

1. Mendengar dan memutuskan perkara sivil dan jenayah.

2. Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan & Badan Pelaksana.

3. Mentafsir Perlembagaan Persekutuan & Perlembagaan Negeri.

4. Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan & Kerajaan Negeri sah atau tidak.

5. Mengisytiharkan tindakan kerajaan sah atau tidak di sisi undang-undang.

6. Tidak boleh meminda undang-undang.

 

Top


Apakah tanggungjawab Peguam Negara?

1. Penasihat undang-undang kerajaan.

2. Pendakwa Raya dan Peguam Bela kerajaan.

3. Dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman.

 

Top

 

 

 

[Back]