Make your own free website on Tripod.com

 

Parti Politik

 

 

Nyatakan ciri-ciri sebuah parti politik.

 

- Sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama.

- Sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli-ahlinya.

- Berjuang untuk mendapatkan kuasa.

- Ahli-ahli membayar yuran keahlian.

- Memberi kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti.

[1 x 5 isi = 5 m]

 

[Back]