Make your own free website on Tripod.com

Negara Persekutuan

 

Apakah yang dimaksudkan dengan Persekutuan dalam konteks negara Malaysia?

 

- Penyatuan beberapa buah negeri.

- Mempunyai Kerajaan Persekutuan.

- Disertai beberapa buah negeri.

- Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

 

 

Nyatakan bidang-bidang kuasa Kerajaan Persekutuan yang terdapat dalam Senarai Persekutuan Perlembagaan Malaysia.

 

 

 

Apakah sifat-sifat yang perlu ada bagi mewujudkan sebuah persekutuan?

 

- Hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

- Kerajaan Persekutuan yang stabil.

- Kerajaan Persekutuan yang berwibawa.

- Hubungan baik antara etnik.

- Toleransi antara pemimpin dan rakyat.

 

[Back]