Arahan: Jawab semua soalan. Klik butang di bawah untuk hantar jawapan anda
Nama anda:

Tingkatan:

Sekolah:

Subjek:
Bab:

Rancangan Pembangunan Lima Tahun

  • Tahap Pertama (1956-1970)
  • Tahap Kedua (1971-1990)

1. Apakah yang menyebabkan wujudnya dua tahap dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun?
A. Peristiwa 13 Mei 1969.
B. Kemelesetan ekonomi dunia.
C. Zaman Darurat.
D. Penubuhan Malaysia.

2. Antara berikut, yang manakah merujuk pada Senarai Negeri?
A. Pendidikan.
B. Pertahanan.
C. Kesihatan.
D. Tanah.

3. Slogan di atas digunakan oleh kuasa Barat dalam menjalankan dasar imperialisme.
Mengapa?
A. Tamadun awal bermula dari Barat
B. Tamadun dunia berpusat di Barat
C. Tamadun Barat lebih tínggi
D. Tamadun Timur mengalami keruntuhan 

 

E-mail: 
malayworld@yahoo.com
Dunia Melayu (1999) - http://ujid.tripod.com/mesej.html 
Copyright (C) 1999-2000 Dunia Melayu. Hak cipta terpelihara.
Create on 28th July 2000

Make your own free website on Tripod.com