Latihan Bab 8

Arahan: Jawab semua soalan. Klik butang [Hantar] di bawah untuk hantar jawapan anda

Nama anda:

Tingkatan:

Sekolah:

Subjek:

Bab:

Soalan Struktur:

 
1. Namakan dua agensi yang diwujudkan dalam Rancangan Malaya Pertama.


2. Mengapakah Rancangan Pembangunan Lima Tahun dibahagikan kepada dua tahap utama?


3. Senaraikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun yang dilaksanakan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB).


4. Nyatakan dua dasar yang telah diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Keempat.


5. Senaraikan tiga kelebihan Dasar Penswastaan yang diperkenalkan oleh kerajaan.


6. Namakan dua syarikat yang terlibat dalam Dasar Penswastaan.


7. Nyatakan tiga strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Dasar Hala Tuju Cara Baru.


8. Beri dua kesan positif daripada Dasar Kependudukan.


Guru anda: En. Mohamad Fauzi Yunus


 

 

E-mail: 
malayworld@yahoo.com
Dunia Melayu (1999)
Make your own free website on Tripod.com